11.10. začátek 19.30 - 21.00 hoder 

Webinar - "Jak na inkontinenci"  - již proběhl

Přednáška po internetu, účast možná zdarma, připojit se lze kdykoliv mezi 19.25 - 21 hod.

Dne 19. 10. 2018 odpadá Cécilie da Costa  

Vážení přátelé

S velkým zármutkem bych Vám chtěl sdělit, že dne 29. řijna 2018  po  těžké nemoci nás navždy opustil   

pan Ján Juskanič

Byl jedním ze zakladetelů Společnosti Parkinson  (SP). Řadu let pracoval v jejím výboru, nesčíslně krát  vedl jako dobrovolný vedoucí rekondiční pobyty na Štikově, velice aktivně se věnoval klubové činnosti.  Za svou práci pro Společnost  Parkinson obdžel  jmenování Čestným členem  SP.  Byl to výbornoý, obětavýl a čestný člověk, který neodepřel nikomu pomoc. 

Čest jeho památce

Rozloučení s panem  Juskaničem bude v pátek 9. listopadu 2018 ve 13.00 hodin v Ústřední obřadní síni Olšanského hřbitova

,Ing. Václav Veselý