Členská schůze Parkinson Help klub  Praha

Dne 07. 01. 2022 ve 14.00 hodin se koná členská schůze klubu Praha

Program: 

Úvod.

projednání plánu činnosti

změny v práci klubu

diskuse

 Vážení členové klubu Parkinsonelp PRAHA,. naše životy, svobodu, a možnost pracovat v našem klubu na dlouhou dobu paralyzovala přítomnost viru covi-19, který se rozšířil po celém světě. S řadou našich kamarádů se již na našich akcích neuvidíme, ale v našem nitru na ně nikdy nazapomeneme.

Počátkem června  se  začala opatření proti šíření covi - 19 uvolňovat, projednali jsme s VFN možnost použití Charvátova sálu. Jednání bylo úspěšné, a proto si Vás dovolíme pozvat po dlouhé době na setkání, které se uskuteční

18.06.2021 od 14.00 hod v Charvátově sále

Program :

celoplošná diskuse o posledním 3/4 rokem

Informace k týdenní rekondici v Park Hotelu Orlík

akce Pražský Semering.

možnost uskutečnění 10 hodin tréninku paměti

ostatní

Zapsal : Václav Veselý

2021 2. pololetí


Od naší poslední schůze uplynuly tři měsíce.  Během letních měsíců proběhl týdenní pobyt na Orlíku. Nakonec se jej zúčastnilo 19 našich členů.

03. 09. 2021 se koná od 14.00 hod členská schůze v Charvátově sále III interní kliniky VFN Karlovo nám.

Program :

informace o letošním Orlíku,

účast na víkendovém pobytu na Emilovně v křivoklátských lesích, který se koná od 8. 10.  do 10. 10. 2021

Info o Vánočním koncertu, který se bude konat 01. 12, 2021

Návrh dalších aktivit.

od 17. 09. 2021 nám bude umožněno využívat společenský sál v DS Háje od 14.00 hod. Využití pro hodinový trénink paměti s Ivetou Luxovou a hodina cvičení s kruhy.

Zapsal : Václav